ANASAYFA | ÖN BİLGİLENME FORMU | BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ | HASTA HİKAYELERİ | BİZE ULAŞIN
Üye girişi yapmak için lütfen tıklayınız.
Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Paylaş - Yazdır

İlaçlı Dışkılama Filmi (Defekografi)

Daha detaylı bilgi ve görüntüleri www.defakografi.com adlı web sitemizde bulabilirsiniz...

      Defekografi; kapalı kapılar ardında yaşanan ve gizlenen bir gerçeği gün yüzüne çıkaran radyolojik görüntüleme yöntemidir. Evakuasyon Proktografisi veya daha anlaşılır olması için İlaçlı Dışkılama Filmi de denir. Anorektal Fonksiyon olarak da bilinen “Abdest tutma” ve “dışkılama” işlevlerinde rol oynayan; anüs ve rektum ile pelvik tabanı hem yapısal (anatomik) hem de işlevsel (fonksiyonel) açıdan değerlendirir.

Anorektal Fonksiyonu inceleyen testlerden biri olması sebebiyle ...
•► Dışkı ve gaz kaçırma, makatta sümüksü akıntı ve kirlenme gibi durumlarda,
•► Karın şişkinliği, hazımsızlık ve gaz ile tuvalette tam boşalamama, rahatlayamama gibi dışkılama güçlüğü ve zor dışkılama (Dışkı Çıkış güçlüğü tipi kabızlık) durumlarında defekografi gereklidir. (Bknz: Dışkılama Güçlüğü)

      Ayrıca makatta ağrı, kanama ve şişlik gibi sıkıntılarla gün yüzüne çıkan makat hastalıklarının (Hemoroid, Anal Fissür (Çatlak), Anal Apse-Fistül gibi) altında yatan; sıklıkla da farkına varılmayan veya önemsenmeyen kabızlığın (dışkılama güçlüğünün) tespiti için de defekografi gereklidir. Aksi takdirde “kabız olmamaya çalışın, kabız olursanız tekrarlar!..” sözü kaçınılmaz son olur.

      Sonuç olarak defekografi;  “dişli çarklar” misali, birbirine bağlı çalışan anüs ve rektum ile pelvik taban hastalıklarının teşhis ve tedavi planlamasında gerekli, etkin bir görüntüleme yöntemidir.

      Geçmişi 1950’lere dayanan defekografi’de yıllardır, “skopi” adı verilen röntgen cihazı kullanılır ve Standart veya Konvansiyonel Defekografi olarak adlandırılır. Ancak son yıllarda, radyasyon içermeyen Manyetik Rezonans(MR) cihazı ile MR Defekografi de yapılır.

Her iki uygulamanın kendine has artıları ve eksileri vardır. MR Defekografi’nin daha üstün olduğunu vurgulayan bilimsel çalışmalar olsa da dışkılamayı taklit etme yetersizliği gözardı edilemez.

STANDART DEFEKOGRAFİ NASIL YAPILIR?

      Her ne kadar ağrılı bir inceleme süreci olmasa da malum(!..) nedenlerden dolayı düşüncesi hoş karşılanmaz. Her yerde ve her an yapılan bir inceleme (tetkik) olmadığı için randevulu çalışılır. Ama hastanın randevuya gelmeden önce yapması gereken herhangi bir hazırlık yoktur.

      Defekografi, üç aşamada gerçekleşir. İlk aşamada kalın barsakların son kısmı olan Rektum ve Sigmoid kolon boşaltılır. Hasta sol yan yatırılır ve makattan lavman (Fleet/BT enema) yapılır. Yatar vaziyette, 10-15dk. kadar bekleyip iyice sıkıştıktan sonra tuvalete yönlendirilir.

      Tuvalette, barsakları boşaltıp gelen hasta; 10-15dk dinlendirilir ve sonrasında ikinci aşamaya geçilir. Hasta tekrar, dizlerini karnına çekip sol yan vaziyette yatırılır. Delikli bir örtüyle üzeri kapatılır. Müteakiben rektal tüple makattan girilir ve 20-25cm ilerlenerek sigmoid kolona ulaşılır. Çam uçlu enjektörle hazır dışkının 50-100cc kadarı sigmoid kolona verildikten sonra rektal tüp 10cm’ye çekilir. Bu mesafede yer alan rektum; sıkışma hissi belirginleşip geçmeyinceye kadar hazır dışkıyla doldurulur. Sonrasında rektal tüp tamamen çıkarılır. Bu süreçte toplamda, 200 ila 500cc kadar hazır dışkı kullanılarak rektum ve sigmoid kolon doldurulur.

Defekografide ihtiyaç duyulan hazır dışkının hem miktarı hem de kıvamı;
hastadan hastaya değişir. Bunun bile bir anlamı, dolayısıyla da tanı ve tedavi değeri vardır.

      Hazır Dışkı” Nasıl Hazırlanır? Her biri 100-150gr olan iki adet orta boy patates haşlanır. Kabukları soyulduktan sonra ezilerek püre haline getirilir. Yaklaşık 100-150cc kadar Baryum sülfat süspansiyonu eklenir ve karıştırılır. Böylece “hazır dışkı” diye tanımladığımız röntgen filminde görünür dışkı, yani radyoopak hamur veya kontrast pasta hazırlanmış olur. Ancak akıcı veya cıvık olmamasına özen gösterilir.
Defekografi düzeni      Son olarak defekografinin görüntüleme aşamasına geçilir. Bu aşamada; “skopi” cihazıyla plastik çöp kovası ile klozet kapağından oluşan hazır tuvalet kullanılır. Çekim odasına alınan hastadan alt tarafını, iç çamaşır dâhil olmak üzere komple çıkarması ve üstüne de, açıklığı arkaya bakacak şekilde önlük giymesi istenir. Müteakiben de skopi cihazı üzerine yerleştirilen hazır tuvalet (klozet) üstüne oturması istenir. Tabii ki sağı solu örtülmüş vaziyette…

      İlk olarak hastadan kendini ve makatını rahat bırakması, sıkmaması istenir. İstirahat (dinlenim) durumu olan bu anın filmi çekilir. Sonrasında abdest tutma ve erteleme yeterliliği için makatını içine doğru çekmesi istenir. Sıkma durumu olan bu anın filmi çekilir. Son olarak da dışkılama veya gevşeme yeterliliği için; karnından derin bir nefes alıp tutması ve hazır dışkıyı boşaltması istenir. Dışkılama (ıkınma) durumu olan bu süreç; video kaydı alınarak veya anlık (spot) filmlerle görüntülenir. MR Defekografide istirahat ve sıkma anı ile dışkılama sürecine ait görüntüler hasta yatar vaziyetteyken alınır.
Dinlenim aşamasıTutma aşamasıDışkılama aşaması

      Tüm bu aşamalar bittikten sonra elde edilen görüntüler eşliğinde rapor yazımına geçilir. Bu çerçevede defekografi raporu aşağıdaki bilgileri içermelidir.

♦► Hastada tutulabilen veya sıkışma hissi oluşturan hazır dışkı miktarı,
İstirahat durumunda;
♦► Sigmoid kolonun yapısal durumu (uzama veya genişleme-daralma gibi) ile rektum genişliği,
♦► Anorektal bileşkenin iskial tuberkül veya pubokoksigeal hatta göre mm(cm) olarak yeri,
♦► Anorektal açılanmanın derece olarak değeri,
Sıkma durumunda;
♦► Anorektal bileşkedeki yükselme durumu ve değeri,
♦► Anorektal açılanmadaki küçülme(daralma) durumu ve değeri ile puborektal impresyon varlığı,
Dışkılama (Ikınma) sürecinde ise;
♦► Makattan dışkı çıkışının rahat olup olmadığı ve gereksiz ıkınma ihtiyacı ile rektumda genişleme olup olmadığı,
♦► Anorektal bileşkedeki alçalma durumu ve değeri,
♦► Anorektal açılanmadaki büyüme(genişleme) durumu ve değeri ile puborektal impresyonun kaybolma durumu,
♦► Rektumda dolma fazlalığı veya kenar (kontur) düzensizliği gelişip gelişmediği,
♦► Makat ağzının yeteri kadar açılıp açılmadığı,
♦► Varsa rektum ve/veya sigmoid kolondaki hareketsiz bölüm (segment),
♦► Varsa pubokoksigeal hattın altına inen sigmoid kolon varlığı,
♦► Son olarak da rektumda kalan hazır dışkı miktarı değerlendirilir.

Defekografiden elde edilen bu bilgilerle...
♦► Abdest tutamama durumu ile abdest tutma ve erteleme alışkanlığı olup olmadığı kesinleştirilir.
♦► Kabızlık, özellikle de Dışkılama güçlüğü veya dışkı çıkış güçlüğü tipi kabızlık olup olmadığı kesinleştirilir.
♦ İrritabl (hassas) barsak sendromu olarak düşünülen sıkıntıların altında dışkılama güçlüğü veya Dışkı Çıkış Güçlüğü Tipi Kabızlığın yatıp yatmadığı veya eşlik edip etmediği belirlenir.
♦ Hemoroid, Anal Fissür, Anal Apse-Fistül gibi makat hastalıklarının altında dışkılama güçlüğü veya Dışkı Çıkış Güçlüğü Tipi Kabızlığın yatıp yatmadığı belirlenir.
♦ Rektosel, Rektal İnternal mukozal prolaps veya Rektal İntussusception gibi dışkılamayı güçleştiren yapısal bozukluklar saptanabilir.
♦ Dilate Rektum (Rektal hiposensitivite), Perineal Descent (Pelvik Taban Düşüklüğü), Anismus gibi dışkılamayı güçleştiren işlevsel bozukluklar saptanır.
♦ Ayrıca dışkılamaya dolaylı olarak da olsa engel olan redundan rektosigmoid, sigmoidosel, enterosel gibi hastalıkların tanısı konulur.

      Diğer taraftan Defekografi; normal dışkılama alışkanlığı için gerekli olan dışkılama bilinci ve farkındalığı yaratmak için de faydalıdır. Bu sayede inatla, dışkılamasının “normal” olduğunu veya “ıkınmadığını” ifade eden hastaların aklı başına getirilir. (Ki bu da bir tedavidir... Kullanıcı Eğitimi...)

      Defekografi bulguları sıklıkla 3D EndoAnal USG ve Anal Manometri bulgularıyla birleştirilir. Böylece abdest tutamama, dışkılama güçlüğü (dışkı çıkış güçlüğü tipi kabızlık) ve dışkılama güçlüğü kökenli makat bölgesi hastalıklarının; hem doğru ve eksiksiz bir şekilde tanınması hem de uygun ve yeterli bir şekilde tedavi edilmesi mümkün olur.

Hatta Defekografi ve Anal Manometri incelemesi yapılmamış hiçbir hastaya irritabl (hassas) barsak sendromu (IBS) teşhisi konulmamalıdır.

DefekografiDefekografiDefekografiDefekografi

Daha detaylı bilgi ve görüntüleri www.defakografi.com adlı web sitemizde bulabilirsiniz...

EKİM 2017
« « 3D Endoanal Ultrason... Anal (Anorektal) Manometri... » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi (Proktoloji) Uzmanı
  
Kükürtlü Mah. Oulu Cad. Oylum Gökberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAİL :  basurum@gmail.com

 
Web Stats

basurum.com ® 2006-2009
Bu site kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tıbbi danışmanlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.