ANASAYFA | N BLGLENME FORMU | BLMEK STEDKLERNZ | HASTA HKAYELER | BZE ULAIN
ye girii yapmak iin ltfen tklaynz.
ye olmak iin ltfen tklaynz.

Payla - Yazdr

Hastalk Nasl Tehis Edilir?

      Hastalk olutuu blge itibari ile gzle grlemediinden, neden olduu ikayetlere/skntlara bal olarak fark edilmektedir. amarda aknt ve kirlenme, ar, ilik, kant ve zellikle de kokusu  en sk bildirilen skntlar olmaktadr.

      Hastaln tehisi enfeksiyonun yeri ve grnm ile konulur. Bunun iin kabalarn el yardmyla aralanmas gerekmektedir. Hemen hemen her zaman  orta olukta delik(sins) azlar grlr ki, buras kaynakland yerdir.

Kabalarn aralanmasyla olukta gzle grnen sins azlar(delikcikler)

Kl Dnmesi Hastal;
1. Sessiz (Asemptomatik) Pilonidal Hastalk
2. Pilonidal Apse
3. Kronik Pilonidal Hastalk
4. Kronik Tekrarlayan Pilonidal Hastalk olmak zere drt ayr ekilde karmza kabilmektedir.

1. Sessiz (Asemptomatik) Pilonidal Hastalk;

     Kuyruk sokumu blgesinde, orta hatta ve makatttan yaklak 3-5 cm uzaklkta bir veya birden fazla, iinden kl gelebilen tipik delikcikler(sinsler) mevcuttur. Bu hastalar genellikle baka bir sebeple hekime bavuran ve tesadfen tehis edilen hastalardr. Bu hastalar tm kl dnmesi hastalarnn yaklak %10'unu oluturmaktadr.

2. Pilonidal Apse;

     Bu hastaln en sk ve ilk nce kendini gsterdii eklidir. Kuyruk sokumunda birden ortaya kan arl-ilik, kzarklk ve hassasiyet ikyetleri oluur. Genellikle ate ykseklii de beraberindedir.

Olukta yerleik eitli Pilonidal Apse rnekleri

3. Kronik Pilonidal Hastalk;

     Oluan Pilonidal apsenin kendiliinden patlayarak boalmas yada cerrahi olarak boaltlmasn takip eden srete apsenin tam olarak iyileememesi sonucu hastalk kronikleir.

     Hastalarn ou bu blgede ilk defa bir kanma hissi ile kk bir sivilcenin meydana geldiini ve bunun kendiliinden veya bir mdahale ile aldn, arl durumun getiini, ancak iltihabi akntnn bir trl gemediini belirtirler.

--- Hastalarn ou arsz inat kokulu akntdan ikyetidirler.

--- Aknt az ve devaml olabilecei gibi aralkl da olabilmektedir.

--- Genellikle klotlarnn kirlenmesinden ve kokudan rahatsz olurlar.

--- Kuyruk sokumuna dokunulduunda hassasiyet veren bir ikinlik hissedilebilir.

--- Kuyruk sokumunda orta hatta bir veya birden fazla sins az grlebilir. Bu sins azlarnda kl grlebilir.(kl grlmesi art deil…)

Olukta yerleik eitli Kronik Pilonidal Hastalk  rnekleri

4. Kronik Tekrarlayan Pilonidal Hastalk;

     Ad stnde kronik hastaln tekrarlayan apse ataklar ile kendini gsterdii eklidir. Bu ataklar kendiliinden veya cerrahi olarak boaltlabilir. Ancak iyilik hali bir sre devam ettikten sonra benzer atak durumlar ok daha ksa aralklarla tekrarlar, apseleir ve tneller araclyla yaylr. Dolaysyla da bu hastalarda Kronik Pilonidal Hastalktaki bulgulara ilave olarak yaylmln derecesine gre;

--- Birbirinden uzak ve dzensiz yerlemi, ok sayda sins azlar grlr.

Olukta yerleik eitli Kronik Tekrarlayan Pilonidal Hastalk rnekleri


« « Hastalk Nasl Seyreder? Kl Dnmesi Nasl Tedavi Edilir? » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzman
  
Kkrtl Mah. Oulu Cad. Oylum Gkberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAL :  basurum@gmail.com
MSN :  basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com 2006-2009
Bu site kiileri bilgilendirmek amacyla hazrlanm olup, salk hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tbbi danmanlk hizmeti almay ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.