ANASAYFA | N BLGLENME FORMU | BLMEK STEDKLERNZ | HASTA HKAYELER | BZE ULAIN
ye girii yapmak iin ltfen tklaynz.
ye olmak iin ltfen tklaynz.

Payla - Yazdr

Kl Dnmesi Neden ve Nasl Oluur?

      Kl dnmesi hastalnn oluumunda rsi-yapsal (kongenital) ve sonradan (akkiz) kaynakl olmak zere iki ana temelde birok teori bulunmaktadr. Kesinlemi tek bir neden yoktur. Ancak son yllarda yaplan almalar sonradan(akkiz) kaynakl teorileri desteklemektedir.

      Sonradan (akkiz) kaynakl nedenlerin temelini ise; vcudumuzdan dklen ve kuyruk sokumunda toplanan / biriken serbest kl ve pamukuklar oluturmaktadr.

      Hastalara bu teorileri anlatmaya almak, kafalarn daha da kartrmaktan baka hi bir ie yaramayacaktr. Kafa kartrc ve anlamsz bu teoriler irdelediinde ise basit ve anlalr 4 faktr zerinde younlatklar ortaya kmaktadr.

Kl Dnmesi Oluum Mant

Temel Faktrler;
  • Yapsal Emici G
  • Olukta Biriken Serbest Kl ve Pamukuklar
  • Yapsal tici G
  • lave Kolaylatrc Faktrler

      Kl Dnmesi Hastal; vucudumuzdan dklen serbest kl ve pamukuklarn yapsal emici g etkisi altnda orta hatta, olukta birikmesi ve bu birikimin yapsal itici g ve eitli kolaylatrc faktrlerin de etkisi altnda kalmas ile olumaktadr.

      Kala ve kuyruk sokumunun yapsal (anatomik) zelliklerini bilmemiz, kl dnmesi hastalnn oluum mantnda etkili faktrleri daha iyi anlamamz salayacaktr.

Kl Dnmesi_Dtan Grn         Hepimizin bildii gibi kalamz (popomuz); sal sollu iki adet kaba etten olumutur. Bu kaba etler aras blge; orta hatta, kuyruk sokumundan makata doru eri biiminde derinleerek uzanan bir oluk oluturur.
      Bu oluk ince bir izgi eklindedir ve aaya, makata doru gittike daha belirginleir ve gzle dahi grnr. ki tepe arasndaki vadide yer alan dere yata misali… Bu vadinin derinliini tepelerin(kabalarn) ykseklii belirler. Kabalarn birbirlerine olan uzaklklar da vadinin geniliini belirler. Dolaysyla vadinin derinlii arttka ve genilii azaldka yani, dolgun ve dar kalal kiilerde emici g artacaktr.   Kl Dnmesi_Vadideki Derinlik
      Vcudumuzda yer alan kllar veya tyler srekli dklr ve yerine yenisi kar. zellikle srt ve kaba etlerden dklen kllar ile elbiselerimizden dklen pamukuklar; kaba etlerimizin arasnda yer alan bu olukta toplanr ve birikirler. nk yrme-koma gibi gnlk egzersizler srasnda kalamz, dolaysyla da kaba etler hareket halindedir. Bu hareketler srasnda kaba etler arasnda negatif bir basn yani, vakum gibi ortadaki dere yatana doru emici bir g oluur ve evresindeki tm serbest kl ve pamukuklar buraya toplar. te yapsal emici g...   Kl Dnmesi_Vadideki Emici G
Kl Dnmesi_Kln Yaps         Dier taraftan kllarmzn yapsna mikroskobik olarak baktmzda, yzeylerinin balk pullar gibi olduu ve bu sayede sadece tek ynde (ileri) hareket kabiliyetleri olduunu grrz. Ucu deriye battnda geriye kamaz. Matkap gibi ilerleyerek cilt altnda kalr. Bu zellik emici gn etkisini daha belirginlemesini salamaktadr. En basitinden iki parmak arasna bir sa teli alp hafife ovuturun, sa telinin parmaklarnzn arasndaki hareketi ileri ynde olacaktr.   Kl Dnmesi_Kln Hareketi

      Dolaysyla vcudumuzda en ok serbest kl ve pamukuk birikimi; hem bu emici gcn etkisi hem de kllarn ileri doru hareket kabiliyeti nedeniyle kuyruk sokumundaki olukta olmaktadr. Vucudun hibir blgesinde bu iki faktr bu derece bir arada bulunmamaktadr.

      Kalalarmz, dolaysyla da popomuz, bizim oturma ilevimiz iin gereklidir. Ancak oturma ilevi ayn zamanda bu birikintiler zerine basn(itici) uygulamak da demektir. Bu da yapsal itici g oluturmaktadr.

      Serbest kl ve pamukuk birikimi, emici g ve itici g gibi faktrler; hemen hemen herkesin gnlk yaantsnda olan ve ok fazla deiiklie gidilemeyen sabitlerdir. O halde "Nasl oluyor da hastalk herkeste grlmyor/olumuyor?" diye dnebilirsiniz. te bu aamada devreye lave Kolaylatrc Faktrler girmektedir. Bu kolaylatrc faktrlerin daha n planda olduu kiilerde orta hattaki olukta yer alan deride biriken serbest kl ve pamukuklar, zamanla hi fark edilmeden tahrilere neden olmaya balar. Tahriin ilerlemesi ile serbest kllar deri iine girerek ufak delikler oluturur. Mteakiben de aama aama deri iinde ilerleyerek deri altna geerler. Bu gei srasnda cilt zerinde bulunan bakterilerin(mikroplarn) de cilt altna geii ve toplanmas sz konusu olmaktadr.
Kl Dnmesi
      te, cilt ve cilt altna geen bu serbest kl ve pamukuklarn cilt altndan atlmaya allmas aamasnda; bakterilerin  de elik etme derecesine gre cilt altnda irili ufakl apseler oluur. Bylece “KIL DNMES” dediimiz hastaln temelleri atlm olur. Bundan sonras kolaylatrc faktrlerin etkisinin devamllna da bal olarak devam eden ilerleme, byme ve yaylma srecidir.

« « Kl Dnmesi Hastal Nedir? Hastalnn Oluumunda Kolaylatrc Faktrlerin Rol? » »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzman
  
Kkrtl Mah. Oulu Cad. Oylum Gkberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAL :  basurum@gmail.com
MSN :  basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com 2006-2009
Bu site kiileri bilgilendirmek amacyla hazrlanm olup, salk hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tbbi danmanlk hizmeti almay ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.