ANASAYFA | N BLGLENME FORMU | BLMEK STEDKLERNZ | HASTA HKAYELER | BZE ULAIN
ye girii yapmak iin ltfen tklaynz.
ye olmak iin ltfen tklaynz.
Payla - Yazdr

Kl Dnmesi Hastal Neden Tekrarlamaktadr?

      Kl Dnmesi Hastal cilt, cilt alt iltihabi ile karekterize olduka basit gibi grnen bir hastalk olsa da tedavi sonras gerek komplikasyonlarnn skl gerekse nks(tekrar) etme oranlarnn ykseklii ile nemli bir hastalktr.

      Bu amala cerrahi d ve cerrahi kkenli olmak zere geni bir yelpazade birok tedavi teknii tarif edilmitir. Fakat hemen hemen tm tekniklerde, az veya ok hastaln nks etme olasl olduu grlmtr.

      Yaplan almalar, uygulanan tedaviye bal olarak hastaln oluumunu salayan ve/veya kolaylatran faktrlerin devam etme derecesinin nks etme olasln belirlediini gstermitir.

      O halde gelin bu faktrleri ve mantn tekrar ele alalm…

      1. Kalalar aras oluun derinliinin devam etmesi, azaltlamamas: Hastaln oluumundaki temel yapsal faktrlerden olan vadinin derinlii ve genilii bozulmad srece hastaln nks etme olasl olacaktr. Bu  olaslk zellikle vadi yaps daha derin ve dar olan kiilerde daha belirginleecektir. nk hastaln oluumunda etkili serbest kl ve pamukuklar, yapsal emici gn etkinliinin devam etme derecesine bal olarak orta hatta birikmeye devam edecek tir. Bu da, zamanla hastaln tekrarlamasna neden olacaktr.

      2. Yara iyilemesinin hzl ve sorunsuz olmamas: Yara iyileme sreci iersinde iltihap(enfeksiyon) gelimesi ve/veya yara hattnda l boluk olumas yara iyileme srecini uzatacaktr. Bu durum blgenin yapsal zellikleri gerei daha uzun sre kolaylatrc faktrlere maruz kalmasn, dolaysyla nks olasln artracaktr. Dier taraftan, geni doku eksizyonu ve sonrasnda kapama yaplm hastalarda yara hatt zerindeki gerginlik fazla olacaktr. Bu da, dolayl olarak ayn mantk erevesinde nks olasln artracaktr.

      3. Hastalkl alann yetersiz karlmas: Hastaln yerleim ve yaygnlnn tam olarak belirlenememesi veya tedavi srasnda grnmemesi nedeniyle zamanla hastaln tekrarlamas kanlmaz olacaktr. Ki bu olaslk ok dktr.

      4. Yara hattnn orta hatta, olukta kalmas: Kalalar aras yapsal zelliklerin devam etmesi ve yara iyileme sreci gibi faktrlere de bal olarak yara hattnn tamamnn veya bir blmnn ortada, yani olukta kalmas, deien oranlarda nks etme olaslna neden olacaktr. Bu durum birinci ve ikinci maddeleri de barndrabilmesi sebebiyle hastaln tekrarlamasndan sorumlu ana faktr olarak deerlendirilmektedir. O yzden yeni gelitirilen tedavi tekniklerindeki temel mantk yara hattnn orta hattan uzaklatrlmas ynnde olmaktadr.

      5. Tedavi sonrasnda hastann kiisel hijyen kurallarna yeteri kadar zen gstermemesi: Gnkl kiisel temizlik srasnda pek dikkat ekmeyen, zen gsterilmeyen kuyruk sokumu blgesinin temizliinin yaplamamas; kolaylatrc faktrlerin hijyene bal etkinliinin devam etmesine neden olacak, bu da nkse etme olasln artracaktr. O yzden tedavi sonras, yaa da bal olmak zere (ne kadar erken yata iseniz o kadar fazla...) 1-5 yl o blgenin temizliine zen gsterilmesi gerekecektir.

      Burada dikkatinizi ekti mi bilmiyorum? Son madde hari hepsi uygulanan tedavinin teknik zelliklerinden ve uygulayan cerrahn gerek vaka gerekse teknik tecrbesinden kaynaklanmaktadr. Her bir teknik tek tek ele alnr, yeterli cerrahi  vaka ve teknik tecrbe dahilinde uygulandnda baar kanlmaz olmaktadr. Zaten tekniklerin geliim aamasndaki sonular bunu destekler tarzda deil miydi? O yzden bu teknikler ortaya kmad m?
      Ancak her hastann yapsal zelliklerini ve buna etki eden kolaylatrc faktrlerin deikenliini dndmzde; tedavi yelpazesinin yeterli olmad ortaya kmaktadr. Bu nedenle
tm tekniklerde, az veya ok hastaln nks etme olasl bulunmaktadr.

      Ksaca; her hastaya uygun bir tedavi seeneinin olmamas, yaplamamas nksn temel sebebi gibi grnmektedir. O yzden her hastaya uygulanabilecek, modifiye edilebilecek ideal tedavi araylar hla devam etmektedir.


« « Tedavi Seimi Nasl Olmaldr? deal Tedavi Araylar...» »

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzman
  
Kkrtl Mah. Oulu Cad. Oylum Gkberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAL :  basurum@gmail.com
MSN :  basurum@hotmail.com

 
Web Stats

basurum.com 2006-2009
Bu site kiileri bilgilendirmek amacyla hazrlanm olup, salk hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tbbi danmanlk hizmeti almay ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.