ANASAYFA | N BLGLENME FORMU | BLMEK STEDKLERNZ | HASTA HKAYELER | BZE ULAIN
ye girii yapmak iin ltfen tklaynz.
ye olmak iin ltfen tklaynz.

Payla - Yazdr

Kl Dnmesi Hastalnda Tezcan Operasyonu

      Kl dnmesi, gerek hastaln gerekse hastalarn fiziksel (yapsal) zellikleri gerei ok deikenlik gsterebilmektedir. Bu durum tedavi srecine de yansm ve tedavi beklentilerinde eksikliklerin olumasna neden olmutur. yileme sreci ve nks(tekrar etme) riski tedavi beklentilerindeki en temel eksikliklerdir. Bu amala tedavi yntemlerinde beklentilere tam olarak cevap verecek yeni araylara gidilmitir. Bylece tedavi yntemleri, yllar getike geni bir yelpazeye dalmtr.

      Sonu olarak, belli bir standardizasyon salamak mmkn olmamtr. O nedenle hemen hemen her tedavinin kendine zg, az veya ok tekrarlama durumunun olaca gerei kabul edilerek, mevcut tedavi yntemleri iersinde hem hastann hem de hastaln zelliklerine gre en hzl iyileme sreci salayacak ve en dk tekrarlama riski olacak yntemin tercih edilmesi gerektii dnlmtr.

      Bu balamda, son yllarda farkl flep teknikleri popler olmaya balamtr. Bu yntemler arasnda orta hattn bozularak yanlara kaydrld ve bylece nks orannn azaltldn bildiren Karydakis ve Bascom Cleft Lift operasyonu ile Modifiye Limberg Flap gibi teknikler n plana kmtr.

      Ancak, yara hattnn tam olarak orta hattan uzaklatrlamamas ve/veya cilt kapanlarnn(yuvalarnn) olumas; az da olsa yine nkslerin sebebi olmaktayd. Dier taraftan hastalkl alan bydnde flep de bymekteydi. Bu durum hem iyileme srecinin uzamasna hem de nks orann artmasna neden olmaktayd.

      Mevcut durumu gerek mesleki tecrbelerim nda gerekse eldeki veriler dorultusunde iyice sorguladmda; ncelikle vadinin ortadan kaldrlmas veya doldurulmas ve sonrasnda da yara izlerinin olabildiince kenara ekilmesi ile nksn nne geilebileceini ngrdm ve Geometri bilgilerimi kullandm. Bu ynde yaptm almalarda hastalkl alan; oblik ve asimetrik (flag-bayrak) ekilde kesip karma ilemi gerekletirdim. Mteakiben oluan defektin(yara alannn), yan taraftan flep tekniine benzer bir ekilde ile kapatlmas ilemini gerekletirdim. Bylece Eksizyon aamasnda hastalkl alann bu ekilde zellikli bir kesi ile karlmas ve sonrasnda da kapatlmas tarznda gerekletirdiimiz bu modifikasyona  "Tezcan Operasyonu" ismini verdim. 

      Bu sayede hem vadinin ortadan kaldrlmas veya doldurulmas hem de yara izinin olukta, orta hatta kalmasnn nne geilmi olundu. Sol batan srasyla Limberg, Modifiye Limberg ve Tezcan operasonu sonras ematik olarak gsterilmitir.


      Bu ematik anlatmdan birey anlamam olabilirsiniz. O zaman gelin bu uygulamalarn hasta zerindeki grntilerini inceleyelim ve karlatralm.


      Bu yntemin en gzel taraflarndan biri de her hastaya ve irili ufakl her hastala uygulanabilir olmasdr. Bylece birtakm ilavelerle tm hastalarda uygulanabilir hale gelmi ve bir standardizasyona gidilebilmesine imkan vermitir.

      Tezcan operasyonu uyguladmz hasta says Mays 2010 itibariyle 152'ye ulamtr. Aralk 2007 ile Haziran 2009 yllar arasndaki ilk 100 hasta bilimsel almaya dahil edilmi ve takiben alnmtr. Bu alma; 2015 ylnda, ortalama 42 (35-55) aylk takip sonrasnda “Flag Excision and Flap Procedure: a Novel Modification for Off-Midline Closure After Pilonidal Sinus Excision" adyla yaynlanmtr.

      rnek Vakalar...
Vaka 1:
Vaka 2:(Daha ncesinde eksizyon+primer kapama geirmi nks vaka...)
Vaka 3:(ok ileri dzeyde yaylm kl dnmesi hastal)
Vaka 4:(4 yllk takip)


« « deal Tedavi Araylar...  

 
Opr.Dr. Levent TEZCAN
Genel Cerrahi Uzman
  
Kkrtl Mah. Oulu Cad. Oylum Gkberk Sitesi F-Blok D:1
Osmangazi/BURSA
  
Muayenehane TEL :  + 90 224 235 10 50
GSM :  + 90 532 485 18 00
E-MAL :  basurum@gmail.com
   

 
Web Stats

basurum.com 2006-2009
Bu site kiileri bilgilendirmek amacyla hazrlanm olup, salk hizmeti vermemektedir.
Bu bilgilere dayanarak profesyonel tbbi danmanlk hizmeti almay ihmal etmeyiniz ve geciktirmeyiniz.